• Łatwiej będzie można zostać Polakiem

    0 comments

  Nowo wchodząca w życie ustawa o obywatelstwie polskim reguluje tryb oraz warunki nabycia obywatelstwa naszego kraju. Obcokrajowiec musi w Polsce przebywać 3 lata aby stać się pełnoprawnym obywatelem naszego kraju, jest to najkrótszy okres w całej Unii Europejskiej.

  Jak widać ustawa wprowadza korzystne dla cudzoziemców przepisy.

  Obcokrajowc,y aby uzyskać polskie obywatelstwo, nie będą musieli tracić wcześniejszego. Znajomość języka narodowego nie została określona tak więc Polakiem może zostać osoba po polsku nie mówiąca praktycznie wcale, będzie ona jednak musiała posiadać tytuł prawny do mieszkania.

 • Mały ruch graniczny z Rosją już działa

    0 comments

  Z dniem 27 lipca możliwe stało się przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej na nowych zasadach ale tylko dla mieszkańców niektórych województw i powiatów – po stronie polskiej.

  Zmiany związane są z wprowadzeniem małego ruchu granicznego z Rosją, w wyniku którego czas pobytu nie będzie mógł być jednak dłuższy niż łącznie 90 dni w ciągu półrocza. Co więcej nowe prawo daje możliwość wielokrotnego przekraczania granicy.

  Pozwolenie będzie kosztować 20 euro. Wyznaczono jednak grupę osób które będą mogły przekraczać granicę za darmo. Są to osoby poniżej 16 roku życia, powyżej 65 roku życia oraz inwalidzi. Ponadto osoby muszą być zameldowane na terenie wyznaczonych województw i powiatów na stałe od co najmniej 3 lat. Pierwsze zezwolenie jest wydawane na 2 lata.

 • Zmiany w procesie karnym, na czyją korzyść?

    0 comments

  Sejm poparł wczoraj projekt nowelizacji procedury karnej, w wyniku której nie będziemy sądzeni w dwóch krajach za to samo przestępstwo. Cudzoziemcy natomiast unikną aresztu za błahe wykroczenia i przestępstwa.

  Na chwilę obecną za ten sam czyn możemy ponieść karę w kilku krajach Unii Europejskiej. Zmiany w prawie karnym zakładają również wprowadzenie Europejskiego Nakazu Nadzoru.

  Obecnie cudzoziemcy, którzy nie mają w Polsce prawa stałego pobytu są zatrzymywani bez względu na to, jak ciężkie przestępstwo popełnili. Po wprowadzeniu zmian gdy cudzoziemiec nie stawi się na wezwanie, można będzie wobec niego wydać Europejski Nakaz Aresztowania.

 • Granica z Rosją bez paszportu

    0 comments

  Mieszkańcy niektórych powiatów przygranicznych z Obwodem Kaliningradzkim mogą cieszyć się ze świeżych zmian w ruchu granicznym pomiędzy Polską a tym terytorium Rosji.

  Od niedawna obywatele województw warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, mogą bez przeszkód przekraczać granicę z Obwodem Kaliningradzkim. Wszystko dzięki umowie w sprawie małego ruchu granicznego, którą podpisali pod koniec zeszłego roku ministrowie zagraniczni Polski i Rosji.

  O dokumenty, dzięki którym można swobodnie przekraczać granicę starać się mogą osoby, zameldowane dłużej niż trzy lata w miastach Elblągu i Olsztynie, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Naturalnie o pozwolenie mogą się również ubiegać mieszkańcy powiatów. Pozwolenie dotyczy również współmałżonków i dzieci tych osób. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 20 euro, pobyt może trwać 90 dni na czas 6 miesięcy. Dzieci, inwalidzi oraz osoby powyżej 65 roku życia nie muszą płacić.

 • Surowe kary za zatrudnienie niektórych cudzoziemców

    0 comments

  Raport Państwowej Inspekcji Pracy wykazał, iż na terenie Polski, w zeszłym roku stwierdzono, że pośród 13 tysięcy skontrolowanych osób aż 6,2% jest osobami przebywającymi na terenie kraju nielegalnie.

  Niedługo jednak prawo zmieni się. Ustawa zgodna z dyrektywą PE, będzie ograniczać problem zatrudnianie osób, które na terytorium Polski przebywają nielegalnie. Pracodawca będzie miał obowiązek sprawdzania statusu obcokrajowca, który ma być u niego zatrudniony.

  Jakie będą podstawowe warunki?

  Przede wszystkim posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę w Polsce oraz legalne przebywanie na terytorium kraju. Przepisy nie będą obejmować obywateli UE a także rodziny tych obywateli, ale także Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Federacji Szwajcarskiej.

 • Ostatni dzień abolicji dla cudzoziemców

    0 comments

  Od początku stycznia 2012 roku trwała abolicja dla cudzoziemców przebywających na terenie RP nielegalnie. Nielegalni imigranci mogą starać się jeszcze o próbę zalegalizowania pobytu w Polsce. Od samego tylko stycznia wpłynęło aż 8,5 tysiąca wniosków w tej sprawie. Do tej pory swój pobyt zalegalizowało już 2,5 tysiąca osób.

  Przypominamy, że jest to ostatni dzień abolicji warto więc skorzystać z niego lub przypomnieć o takiej możliwości osobom, które być może o tym nie wiedzą. Dopuszczalne jest wysłanie druku pocztą, wówczas liczy się data wysłania.

 • Intercyza

    0 comments

  Umowę intercyzy mogą zarówno wykonać małżonkowie, jak również i narzeczeni. Jednak obowiązkiem jest forma notarialna, w innej nie będzie ona ważna. Intercyza jest to umowa małżeńska, która zmienia ustawowy ustrój wspólności majątkowej, powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego.

  W celu sporządzenia takiej umowy należy wybrać się do notariusza, który sporządzi właściwy akt. Należy brać pod uwagą tez taką sytuację, w której notariusz odmówi uregulowania pewnych kwestii majątkowych w sposób, w jaki życzyliby sobie małżonkowie. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym notariusz nie może umową małżeńską rozszerzyć wspólności na:

 • Przeciwko rasizmowi i homofobii

    0 comments

  Zastępca prokuratora generalnego ogłosił, iż rozpoczyna walkę z wszelkimi przejawami dyskryminacji w Polsce i namawia do zwiększenia uwagi na toczące się przed sądem postępowania.

  Namawia on w swoim liście, aby śledczy bardziej ochoczo walczyli lub wręcz wreszcie włączyli się realnie do walki z symbolami faszyzmu i niezdrowego nacjonalizmu. Ponadto pisze w swoim liście do prokuratury apelacyjnej o zwalczaniu homofobii i rasizmu. Wszelkie próby zarejestrowania w sądzie obrażających inne grupy społeczne muszą być stopowane.

  A wszystko w związku z rejestracją w jednym z sądów okręgowych w Warszawie, znaku/symbolu „Zakaz Pedałowania”, co wywołało oburzenie opinii publicznej, ale przede wszystkim działaczy lewicowych i organizacji homoseksualnych.

 • Wpisy w paszportach ? kiedy tracą ważność?

    0 comments

  Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz w zależności od celu podróży dowód osobisty.

  Jednak od 26 czerwca 2013 roku dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży - o ile dzieci zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 roku.

  Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej reguluje utratę ich ważności z tym dniem.

  Co więcej data ważności wpisu dziecka do paszportu nie ma znaczenia ani wpływu na ważność i termin samego paszportu. W związku z wakacjami MSW uczyniło priorytetową realizacje paszportów dla tej grupy.

 • Na EURO 2012 wracają kontrole graniczne

    0 comments

  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną wchodzi w życie 4 czerwca 2012 roku.

  Wszystko to w związku z Euro 2012 i większym ruchem granicznym, który w związku z tym czeka nasz kraj.
  Granica wschodnia i zachodnia to główne punkty naszego pasa granicznego, którymi będą przybywać turyści na Euro 2012. Kontrole zostaną przywrócone na granicy wewnętrznej Schengen.

  Państwa, których dotyczą wznowione kontrole to Czechy, Słowacja, Litwa i Niemcy. Szef MSZ zaznaczył że czasowe przywrócenie kontroli na granicy wewnętrznej nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny. MSZ wytypowało 254 punkty kontrolne w tym porty lotnicze i morskie.